Cyber Collegehandleiding

Content

 1. Course description in Course Catalogue (Studiegids)
 2. Rooster on Datanose
 3. Blackboard
 4. Docent, times
 5. Literature
 6. Course Objectives/Leerdoelen
 7. Examination/toetsing
 8. Aanwezigheid
 9. Inleiding op de Cursus
 10. Week by Week/Course Plan
 11. Site Overview

Docent

 1. Lecturer: Karel de Zoete, k.l.dezoete@uva.nl
 2. For times, see Datanose

Literature

See http://maartenmarx.nl/teaching/Cyber/Literature/Literatuurlijst_Cyber2016.pdf

Course Objectives

See Course description in Course Catalogue (Studiegids)

Examination/toetsing

A schedule of all assignments and exams and their weight can be found in the CoursePlan.

Om te slagen moet je

Fraude

Deze cursus hanteert de algemene ‘Fraude­ en plagiaatregeling’ van de UvA. Bij verdenking van fraude wordt de examencommissie van de opleiding Bèta­gamma ingeschakeld. Fraude is bijvoorbeeld zich door iemand anders laten vertegenwoordigen op een examen. Wanneer de examencommissie overtuigd is dat er fraude gepleegd is dan kan dit maximaal leiden tot een uitsluiting van al het onderwijs van het IIS voor een kalenderjaar en het doorgeven van de naam van de fraudeur aan de eigen opleiding. Zie voor meer informatie over het fraude­ en plagiaatreglement van de Universiteit van Amsterdam: http://www.student.uva.nl/fraude%C2%ADplagiaat/voorkomen.cfm

Aanwezigheid

De cursus kent een aanwezigheidsplicht voor elk college. We werken met gastsprekers die vaak erg veel tijd in hun lezing investeren en het is waardeloos voor die mensen als ze voor een halfgevulde zaal komen te staan.

We hanteren de volgende regels:

 1. Aanwezigheid wordt elke week voor het college begint genoteerd. Zorg dus dat je minstens 5 minuten voor 5 aanwezig bent. Te laat betekent niet geregistreed = niet aanwezig.
 2. Je kunt hooguit twee colleges alleen met gegronde reden missen.
 3. Je geeft van te voren via email aan k.l.dezoete@uva.nl door dat je niet kunt, samen met de reden.
 4. Elke keer dat je een college mist, doe je het volgende:
  1. Je maakt een uitgebreide samenvatting van de behandelde stof in PDF en op slides.
   • De PDF stuur je de vrijdag van de week waarop je je college miste naar k.l.dezoete@uva.nl, en hij maakt die beschikbaar voor de hele klas.
  2. In het werkcollege volgend op de les die je gemist hebt geef je jouw samenvatting voor de hele klas.
 5. Wie niet aan deze regels voldoet kan het vak niet halen.

Inleiding op de Cursus

Deze module, die onderdeel is van de interdisciplinaire Minor Inlichtingenstudies van het Ad de Jonge Centrum, komt voort uit de groeiende belangstelling voor cyber. We beginnen met wat cyber is, welke rol het speelt in het dagelijkse leven en in het opereren van overheden en militaire operaties. Ook kijken we naar hoe informatiesystemen functioneren, wat veiligheid op dit gebied betekent en wat de kwetsbaarheden van deze systemen zijn

Het verwerven van inzicht in het functioneren van cryptografie en verschillende domeinen binnen Cyber. De opkomst en afhankelijkheid van digitale systemen is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. De 'technologisering' heeft veel welvaart in de 21ste eeuw gebracht, maar aan de afhankelijkheid van deze digitale systemen kleven ook veel risico’s. Zo is duidelijk geworden door de onthullingen van Edward Snowden dat er door inlichtingendiensten op gigantische schaal veel misbruik is gemaakt van 'het altijd verbonden zijn' van de mens via technologie en het internet.

Door middel van verschillende gastsprekers tijdens de hoorcolleges zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen duidelijkheid worden geschept in de verschillende cyber­domeinen en toepassingen.

Het vak is voor studenten te volgen als losse keuzemodule. Het vak vormt onderdeel van de interdisciplinaire minor Inlichtingenstudies. Indien het vak als onderdeel van de minor wordt gevolgd is het mogelijk gerichte kennis van specifieke onderdelen van het vakgebied te verwerven. Tevens is er speciale aandacht voor het aanleren van interdisciplinair denken en het toepassen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analysetechnieken en vaardigheden. De student kan, voor het volgen van de minor, uit verschillende trajecten kiezen: bijvoorbeeld een kwalitatieve of een kwantitatieve variant.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod. Elk onderwerp wordt in 1 week behandeld door een expert op dat onderwerp. In die week lees je ook 2 tot 3 sleutel artikelen over dat onderwerp.

Aangezien we met gastsprekers werken wisselt de volgorde van de onderwerpen van jaar tot jaar.

Site Overview